Välkommen till musiken och glädjen!

Ni läser just nu de första raderna på en blogg som kommer att handla om två väldigt centrala och viktiga ämnen i livet – som många gånger också går ihop! Det ska handla om de delar av livet som gör det värt att leva och även om man jag säga att jag inte har koll på precis allt inom varje ämne så är det fortfarande intressant för mig att berätta och reflektera kring dem och på så sätt lyfta dess relevans i vardagen.

Musik och nöjen är med andra ord delar av livet som vi inte klarar oss utan. Utan dem så är vi bara gråa kopior av oss själva, för det är i dessa två ämnen som man tydligt kommer att kunna se hur mycket vi människor skiljer oss åt när det gäller personligheter, men också vad det är som förenar oss. Att hitta likasinnade i dessa ämnen är ett sätt att eventuellt hitta en vän för livet, samtidigt som det är ämnen som gör att det kan skapas intressanta och livliga samtal mellan olika. Det är också ämnen som är djupt personliga, där vi ser till oss själva och våra egna intressen.

Med andra ord så finns det väldigt mycket att prata om när det gäller dessa två ämnen och jag kommer att göra så gott jag kan för att ni ska kunna ta del av mitt och andra sätt att uppleva dem på!